General Information

תרומות

מוזיאון על התפר מחויב להמיס את הגבולות הקיימים בין אנשים ואומות, ולקדם דיאלוג דרך שפת האמנות.

בהיותנו המוזיאון החברתי-פוליטי היחיד בישראל, אנחנו מכוונים מאמצים רבים כדי להשיט ידנו לקהילה ולקדם את האמנות והתרבות בירושלים.

בתור מוזיאון פרטי, אנו נתמכים על-ידי תרומות של קרנות ושל אנשים פרטיים ואיננו מקבלים מימון ממשלתי או ציבורי. המוזיאון רשום כמוסד ללא מטרות רווח.

אנו מזמינים אתכם לשתף את מטרת המוזיאון ולהצטרף אלינו על-ידי תמיכה בפעילויותינו המתמשכות.