במציאות אשר בה אידיאולוגיות שונות ומגוונות, מובחנות זו מזו ומרוחקות במיקומן על המפה הפוליטית ואף עוינות לא אחת זו את זו, נמצאת החברה הישראלית מפוצלת במחאתה ומחפשת מענה למצוקותיה. חברה מפולגת ושסועה, הפוערת פערים בינה לבין עצמה ולבין שכניה הפלסטינאים.

הקדמת האוצר >
Barbara Kruger   Kendell Geers   Paul McCarthy   Jenny Holzer   Bruce Nauman
Liu Bolin   Joshua Neustein   Nancy Spero     Susan Hiller
Menashe Kadishman     Edith Dekyndt   Zheng Lu   Chieh- Jen Chen
  Claudia Rogge   Tsibi Geva   Ramin Haerizadeh
Yael bartana     Clemens von Wedemeyer   Moshe Gershuni
Raida Adon   Stephan Kaluza   Spencer Tunick   Michal Neeman  
  Thomas Galler   David Tartakover   Doron Solomons   Jana Gunstheimer
Claire Fontaine       Manar Zuabi   Raphie Etgar
Michal Rothschild   Natan Dvir   Amir Nave   Populaire