General Information

מידע כללי

קבוצות

קבוצות מתבקשות לתאם מראש את ביקורן במוזיאון.
חוברת הסבר המחלוקת למבקרים מאפשרת ללמוד על היצירות ועל האמנים.

יש לתאם את הביקור בטלפון: 02-6281278 שלוחה מס' 4. או באמצעות טופס תיאום ביקור
קבוצות המעוניינות בהכנה מקדימה לביקור מוזמנות ליצור קשר עם מחלקת הדרכה ותכנים בשלוחה מס' 5.

צוות המוזיאון עומד לרשות המבקרים וישמח לסייע ולענות על כל שאלה.

תעריפי כניסה

מבקר יחיד יחיד בקבוצה (מעל 25 איש)
מבוגר 30 ₪ 25 ₪
סטודנט /תלמיד
פנסיונר / חייל
25 ₪ 20 ₪
או לפי הסדרים מיוחדים
אפשרויות נוספות
סיור אוצר
שימוש בגג
קפה/ עוגה

500 ₪
500 ₪ לשעה
30-40 ₪ לאדם